دورات الأمن و الإدارة

Safety & Management

 

24H IOSH 36H/L OSHA ( General & Construction )
20H/L Hazardous & Hazcom 24H NASP
70H Safety Package 24H Fire Control
    20H Scaffolding

##  Management  ##

20H MS Project 40H Primavera
60H Management Package 36H PMP